Związki: Utwórz konto

Masz już konto?

Regulamin

Aby wziąć udział w programie Get Into Rugby, Twój Związek musi zaakceptować poniższe warunki w ramach planu wdrażania programu Związku:

  • Związek akceptuje, że ponosi odpowiedzialność za realizację i wdrożenie programu Get Into Rugby w swoim kraju
  • Związek zgadza się informować World Rugby o wszystkich proponowanych transakcjach handlowych lub zmianach programu Get Into Rugby lub procesu przed ich dokonaniem
  • Związek potwierdza, że zezwoli trenerom i nauczycielom na realizację programu Get Into Rugby w danym kraju pod warunkiem, że odbyli szkolenie zgodnie z określoną przez Związek polityką trenowania i szkolenia oraz kurs prowadzony przez instruktora World Rugby
  • Związek potwierdza, że zezwoli trenerom, nauczycielom i innemu personelowi na realizację programu Get Into Rugby pod warunkiem, że ukończyli co najmniej kurs Rugby Ready i odpowiedni kurs szkoleniowy Get Into Rugby, prowadzony przez instruktora World Rugby
  • Związek musi wypełnić podpisaną umowę na realizację programu Get Into Rugby (do pobrania po utworzeniu konta) i odesłać ją do World Rugby
  • Za zarządzanie i realizację programu Get Into Rugby odpowiadają Związki, które zarejestrowały się w World Rugby w celu wdrożenia programu.

Region:
Związek:

Dane administratora

Imię:

Nazwisko:
Numer telefonu:
Podaj międzynarodowe numery kierunkowe.

E-mail:
Masz problem z rejestracją? Kontakt