Organizowanie turnieju Tag Rugby

Kiedy zawodnicy nauczą się grać w rugby, będą chcieli się sprawdzić przeciwko innym zawodnikom. W ramach programu Get Into Rugby liczymy na spotkania szkół i klubów na zakończenie fazy Spróbuj, fazy Zagraj lub obu tych faz.

Aby pomóc w nawiązywaniu kontaktów między szkołami i lokalnymi klubami lub drużynami rugby, dobrym pomysłem może być poproszenie trenerów lokalnego klubu o pomoc w organizacji turnieju.

Krajowy Związek będzie w stanie doradzić, jak zorganizować turniej. A oto kilka dodatkowych sugestii:

 • Wyznacz organizatora turnieju (najlepiej nauczyciela ze szkoły gospodarza)
 • Wszystkie szkoły biorące udział powinny otrzymać:
 • szczegółowy regulamin turnieju
 • program na poszczególne dni i formułę turnieju
 • mapę przedstawiającą plan boiska
 • czas i miejsce spotkania informacyjnego przed turniejem
 • listę głównych osób do kontaktów w sprawach dotyczących turnieju
 • liczbę zapraszanych zawodników z każdej drużyny
 • informacje dotyczące wyżywienia w czasie turnieju

Przepisy gry w Tag Rugby

Proste przepisy gry w Tag Rugby są następujące:

 • Każdy zawodnik nosi pasek ze znacznikami przyczepionymi po obu stronach bioder
 • Szarża polega na zerwaniu znacznika zawodnikowi drużyny przeciwnej
 • Kiedy do tego dojdzie, szarżujący podnosi znacznik nad głowę i krzyczy „Szarża”
 • Niosący piłkę musi natychmiast ją podać
 • Następnie niosący piłkę musi odebrać swój znacznik od szarżującego, po czym obaj zawodnicy mogą ponownie wrócić do gry

Poniższy link zawiera szczegółowe przepisy gry w Tag Rugby:

Przepisy gry w Tag Rugby

Lista kontrolna bezpieczeństwa przed turniejem

Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek turnieju należy wykonać następujące czynności:

 • Sprawdzić bezpieczeństwo terenu przed rozegraniem jakichkolwiek meczów. Powinno to obejmować m.in. sprawdzenie, czy nie ma rozbitego szkła, igieł itp.
 • Cały teren do gry powinien zostać wyraźnie wytyczony z zachowaniem wymaganych wymiarów, aby był łatwo rozpoznawalny i dobrze widoczny
 • Słupki należy owinąć miękkimi ochraniaczami
 • Należy zorganizować punkt pomocy medycznej, który powinien być wyraźnie widoczny i łatwo dostępny dla wszystkich zawodników
 • Wszyscy najważniejsi członkowie personelu powinni być łatwo rozpoznawalni
 • Piłki meczowe powinien zapewnić klub gospodarz, dbając, aby były w odpowiednim 
rozmiarze
 • Sędziowie powinni być odpowiednio ubrani i wykwalifikowani
 • Należy wyznaczyć ratowników pierwszej pomocy

W trakcie turnieju

Zaleca się, aby w trakcie turnieju zadbać o rotację sędziów, zapewniając im odpowiedni odpoczynek między meczami.

Należy także przypomnieć trenerom, że są odpowiedzialni za zachowanie zawodników między meczami.

Zdecydowanie zaleca się, aby organizatorzy umieścili drużyny w wyznaczonych miejscach oraz aby drużyny przebywały w tych miejscach, kiedy nie biorą udziału w grze.

World Rugby zaleca, aby zawodnicy z młodszych kategorii wiekowych grali w rugby maksymalnie przez 90 minut dziennie.

Po zakończeniu turnieju

Należy koniecznie zagwarantować, aby wszyscy zawodnicy zostali tak samo nagrodzeni za ich całodniowe wysiłki.

Organizacja

Aby wszyscy zawodnicy mogli rozegrać odpowiednią ilość meczów, można tak zorganizować turniej, aby wszystkie drużyny grały ze sobą co najmniej raz.

Oto sugerowana tabela rozgrywek dla różnej liczby drużyn grających na jednym lub dwóch boiskach:

3 drużyny na 1 boisku:

1. A – B

2. B – C

3. A – C

4 drużyny na 1 boisku:

1. A – C

2. B – D

3. A – D

4. B – C

5. C – D

5 drużyn na 1 boisku:

1. A – D

2. B – C

3. D – E

4. A – C

5. B – E

6. C – D

7. A – B

8. C – E

9. B – D

10. A – E

5 drużyn na 2 boiskach:
Boisko 1Boisko 2

1. A – D

1. B – C

2. A – C

2. D – E

3. B – E

3. C – D

4. C – E

4. A – B

5. B – D

5. A – E

6 drużyn na 2 boiskach:
Boisko 1Boisko 2

1. A – B

1. Nie ma meczu

2. C – D

2. E – F

3. D – F

3. A – E

4. B – E

4. A – C

5. C – F

5. B – D

6. A – F

6. D – E

7. A – D

7. B – C

8. C – E

8. B – F

Powrót na górę