Het opzetten van een Tag Rugbytoernooi

Als de spelers eenmaal aan rugby gewend zijn, zullen ze zichzelf willen testen tegen andere spelers. Als onderdeel van Get Into Rugby wordt er vanuit gegaan, dat scholen en clubs samen afspreken aan het eind van ofwel de Proberen- ofwel de Spelen-fase of na beide fases.

Om scholen en lokale rugbyclubs of -teams te koppelen, kan het een goed idee zijn om clubcoaches te vragen om mee te helpen bij het toernooi.

Uw nationale bond kan u advies geven over hoe u een toernooi kunt opzetten. Hieronder alvast enkele suggesties:

 • Wijs een toernooileider aan (het liefst een docent van de ontvangende school)
 • Alle deelnemende scholen krijgen:
 • Een compleet toernooireglement
 • Een toernooischema en een opzet van het toernooi
 • Een kaart met een overzicht van het speelveld
 • Wanneer en waar een informatiebijeenkomst over het toernooi gehouden wordt
 • Lijst van contactpersonen
 • Aantal benodigde spelers per team
 • Informatie over het eten tijdens het toernooi

Spelregels Tag Rugby

Samengevat zijn de spelregels voor Tag Rugby:

 • Iedere speler draagt een lintriem met een lint aan beide kanten van het middel
 • Een tegenstander maakt een tackel door het lint af te trekken
 • Wanneer dit gebeurt houdt de tackelaar het lint boven het hoofd en roept "tackel"
 • De baldrager moet de bal dan direct passen.
 • De baldrager moet daarna zijn lint ophalen bij de tackelaar, waarna beide spelers dan weer mee kunnen doen aan het spel

Klik op onderstaande link om alle spelregels van Tag Rugby te zien:

Spelregels Tag Rugby

Checklist veiligheid toernooi

De volgende taken moeten uitgevoerd worden voor het toernooi begint:

 • Nalopen van de speelvelden voordat er wedstrijden gespeeld worden. Hierbij moet er gelet worden op gebroken glas, naalden, etc.
 • Alle speelvelden moeten duidelijk en herkenbaar en met de juiste afmetingen afgezet zijn.
 • Doelpalen moeten voorzien zijn van paalbescherming
 • Er moeten EHBO'ers aanwezig zijn, die duidelijk en makkelijk benaderbaar zijn voor alle spelers
 • Alle toernooimedewerkers moeten duidelijk herkenbaar zijn
 • Wedstrijdballen worden verzorgd door de ontvangende club en die dient er ook op toe te zien, dat ze van de juiste grootte zijn
 • Scheidsrechters moeten op de juiste manier gekleed zijn en dienen gekwalificeerd te zijn
 • De eerste hulpverlening moet bevestigd zijn

Tijdens het toernooi

Het wordt aangeraden om tijdens het toernooi de scheidsrechters te laten afwisselen, zodat zij voldoende rust krijgen tussen de wedstrijden.

Coaches moeten erop gewezen worden, dat zij ook verantwoordelijk zijn voor het gedrag van hun spelers tussen wedstrijden door.

Het wordt aangeraden, dat de organisatie speciale gebieden aan teams toewijst, waar ze zich kunnen terugtrekken als ze niet hoeven te spelen.

World Rugby adviseert om jeugdspelers niet meer dan 90 minuten per speeldag te laten spelen.

Na het toernooi

Het is belangrijk dat alle spelers gelijk worden beloond voor hun inzet gedurende de dag.

Organisatie

Om ervoor te zorgen dat alle spelers minstens één wedstrijd spelen, kan het zo georganiseerd worden dat alle teams minimaal één keer tegen elkaar spelen.

Een speelschema voor een verschillend aantal teams op een of twee speelvelden kan er als volgt uit zien:

3 teams op 1 veld:

1. A - B

2. B - C

3. A - C

4 teams op 1 veld:

1. A - C

2. B - D

3. A - D

4. B - C

5. C - D

5 teams op 1 veld:

1. A - D

2. B - C

3. D - E

4. A - C

5. B - E

6. C - D

7. A - B

8. C - E

9. B - D

10. A - E

5 teams op 2 velden:
Veld 1Veld 2

1. A - D

1. B - C

2. A - C

2. D - E

3. B - E

3. C - D

4. C - E

4. A - B

5. B - D

5. A - E

6 teams op 2 velden:
Veld 1Veld 2

1. A - B

1. Geen wedstrijd

2. C - D

2. E - F

3. D - F

3. A - E

4. B - E

4. A - C

5. C - F

5. B - D

6. A - F

6. D - E

7. A - D

7. B - C

8. C - E

8. B - F

Terug naar boven

Blijven