De waarden van rugby - Niveau 3

Gedragscode - Toeschouwers

We dragen allemaal verantwoordelijkheid om correct gedrag in en rond de sport uit te dragen. We moeten er allemaal voor zorgen, dat rugby in een veilige en positieve omgeving kan worden gespeeld.

Denk eraan:

  • Kinderen die rugby spelen, ontwikkelen hun technische, fysieke, tactische en sociale vaardigheden. Het draait niet alleen om winnen.
  • Bedenk dat kinderen voor hun PLEZIER spelen.
  • Geef ook applaus voor inzet en goed spel, niet alleen voor succes.
  • Heb altijd respect voor beslissingen van scheidsrechters.
  • Betreed het speelveld nooit.
  • Laat de coach zijn werk doen. Het is aan de coach om zijn spelers aan te sturen, niet aan u.
  • Moedig de spelers aan om respect te hebben voor de tegenstanders en de wedstrijdofficials.
  • Bekritiseer spelers niet als ze een fout maken - fouten maken hoort bij het leerproces.
  • Neem nooit deel aan en accepteer geen aanstootgevende, beledigende of krenkende taal of gedrag.

Meer informatie over de waarden van rugby vindt u hier:

(kies uw taal)

World Rugby Handvest

De waarden van rugby - Niveau 1

De waarden van rugby - Niveau 2

Terug naar boven

Inleiding