Valorile jocului de rugby - Nivelul 2

Jocul de Rugby are un Cod de Conduită (Carta - vedeţi mai jos) referitor la felul în care trebuie să se comporte jucătorii, oficialii, administratorii clubului şi spectatorii. Din cauza confruntărilor fizice existente în cadrul jocului, acest Cod de Conduită a evoluat de-a lungul mai multor ani pentru a asigura faptul că indiferent ce se petrece fizic pe terenul de joc, rămâne acolo.

Este de maximă importanţă faptul că etosul jocului este menţinut prin instruirea tinerilor ce intră în acest joc cu privire la valorile care au făcut acest sport să fie unic.

De aceea, este recomandat ca persoanele implicate în instruire şi joc să acţioneze în cadrul unui Cod de Conduită asupra căruia trebuie să convină şi pe care trebuie să îl semneze toţi cei în cauză.

Codul de Conduită al antrenorilor

Antrenoratul trebuie să demonstreze un grad ridicat de onestitate, integritate şi competenţă. Nevoia ca antrenorii să înţeleagă şi să acţioneze conform responsabilităţilor lor este de importanţă esenţială în rugby, la fel cum este şi nevoia de a proteja conceptul cheie al participării din amuzament, de plăcere precum şi ca realizare.

Principiile cheie legate de interacţiunea între antrenori şi jucători sunt:

 • Drepturi - trebuie să respectaţi şi să susţineţi dreptul fiecărui individ de a practica sportul.
 • Relaţii - antrenorii trebuie să dezvolte cu jucătorii o relaţie bazată pe deschidere, onestitate, încredere reciprocă şi respect.
 • Responsabilităţi - standarde personale - dvs., ca antrenor, trebuie să demonstraţi în orice moment un comportament şi o conduită personală adecvate.
 • Responsabilităţi - standarde profesionale - pentru a maximiza beneficiile şi minimiza riscurile pentru jucători, antrenorii trebuie să dobândească un nivel înalt de competenţă prin calificări şi prin angajamentul de instruire continuă, care asigură o practică sigură şi corectă.

Pentru asigurarea îndeplinirii acestor principii:

 • Nu suprasolicitaţi micii jucători cu cereri, informaţii tehnice şi tactici - reţineţi faptul că sunt copii şi că joacă rugby din AMUZAMENT.
 • Nu jucaţi excesiv cu jucătorii mai buni - includeţi pe toată lumea. Toţi jucătorii au nevoie şi merită şanse egale să joace şi să se odihnească.
 • Primiţi cu căldură toţi jucătorii în grupul lor de vârstă, indiferent de numărul de jucători din acea grupă de vârstă.
 • Nu faceţi discriminări de gen, rasă, culoare, dizabilităţi, religie. Nu favorizaţi anumiţi tineri faţă de alţii.
 • Jucătorii se dezvoltă în perioade diferite şi în moduri diferite - ţineţi cont de particularităţile lor de maturizare şi dezvoltare fizică, emoţională şi mentală. Asiguraţi-vă că activităţile dvs. sunt adecvate vârstei, maturităţii şi abilităţii jucătorilor.
 • Asiguraţi-vă că echipamentele şi facilităţile sunt sigure şi sunt adecvate vârstei şi abilităţii jucătorilor.
 • Asiguraţi-vă că tehnicile de contact sunt predate într-o manieră sigură, acordând atenţia cuvenită dezvoltării fizice a jucătorilor.
 • Nu permiteţi niciodată tinerilor jucători să se antreneze sau să joace atunci când sunt răniţi.
 • Nu este totul să câştigi - învăţaţi-i pe jucătorii dvs. să se bucure de participare şi să performeze la capacitatea lor maximă. Încurajaţi fiecare jucător să ajungă la potenţialul său.
 • Niciodată nu abuzaţi, nu ţipaţi, nu criticaţi și nu ridiculizaţi copiii pentru că au greşit sau pentru că au pierdut un joc. Nu determinaţi niciodată un jucător să-și piardă respectul de sine făcându-l să se simtă stânjenit, umilit sau subminat.
 • Motivaţi-vă jucătorii prin feedback pozitiv şi critici constructive.
 • Fiţi organizaţi - stabiliţi o structură a sezonului, întocmiţi un plan de antrenament pentru fiecare sesiune, procuraţi echipamentul adecvat. Mai presus de orice, comunicaţi cu jucătorii, părinţii şi colegii antrenori pentru a stabili aşteptările
 • Asiguraţi-vă că jucătorii reuşesc să înţeleagă treptat regulile şi Legile jocului de rugby, că îşi respectă adversarii, coechipierii, antrenorii şi oficialii
 • Nu puneţi niciodată la îndoială judecata şi onestitatea unui oficial
 • Asiguraţi-vă că atât comportamentul jucătorilor cât şi al părinţilor este adecvat şi în conformitate cu spiritul jocului
 • Nu intraţi niciodată în zona de joc (pe teren) în timpul unui meci decât dacă sunteţi invitaţi în mod special să faceţi acest lucru de către un oficial de meci. (Aceasta nu se aplică jocurilor pentru jucători mici, în cadrul cărora un antrenor ia parte la desfăşurarea jocului de pe teren, cu consimţământul oficialului de meci)

Puteţi găsi informaţii suplimentare despre Valorile jocului de rugby aici:

(va fi necesar să alegeţi limba)

Tabelul de joc World Rugby

Valorile jocului de rugby - Nivelul 1

Valorile jocului de rugby - Nivelul 3

Sus