Wartości rugby – poziom 2

W rugby obowiązuje kodeks postępowania (Statut – patrz niżej), który określa, jak zawodnicy, sędziowie, administratorzy klubów i kibice powinni się zachowywać. Ze względu na fizyczną konfrontację, jaka występuje w Grze, ten kodeks postępowania podlegał wieloletniej ewolucji, aby zagwarantować, że wszelka fizyczność jest ograniczona do pola gry.

Najważniejsze jest zachowanie etosu Gry poprzez wpajanie młodym ludziom, dopiero zaczynającym przygodę z Grą, wartości, którym ten sport zawdzięcza swoją wyjątkowość.

Dlatego zaleca się, aby osoby zaangażowane w nauczanie i uprawianie Gry, postępowały zgodnie z kodeksem postępowania, uzgodnionym i przyjętym przez wszystkich zainteresowanych.

Kodeks postępowania trenerów

Trenowanie musi cechować się wysokim stopniem uczciwości, etyki i kompetencji. Znajomość i wypełnianie swoich obowiązków przez trenerów ma zasadnicze znaczenie dla gry w rugby, podobnie jak potrzeba ochrony kluczowej idei uczestnictwa dla zabawy, przyjemności, jak również satysfakcji.

Główne zasady dotyczące interakcji między trenerami i zawodnikami to:

 • Prawa – musisz szanować i bronić prawa każdej jednostki do uprawiania sportu.
 • Relacje – trenerzy muszą nawiązywać relacje z zawodnikami na bazie otwartości, uczciwości, wzajemnego szacunku i zaufania.
 • Odpowiedzialność – wzorce osobowe – jako trener przez cały czas musisz stanowić przykład kultury osobistej i postępować właściwie.
 • Odpowiedzialność – wzorce zawodowe – aby zmaksymalizować korzyści i zminimalizować zagrożenia dla zawodników, trenerzy muszą przez cały czas demonstrować wysoki poziom kompetencji poprzez kwalifikacje i zaangażowanie na rzecz ciągłego doskonalenia, które gwarantuje bezpieczny i prawidłowy trening.

Aby umożliwić realizację tych zasad:

 • Nie przeciążaj młodych zawodników obowiązkami, informacjami technicznymi i taktyką – pamiętaj, że to dzieci, które grają w rugby dla ZABAWY.
 • Nie stawiaj w grze tylko na lepszych zawodników – każdy powinien móc grać. Wszyscy zawodnicy potrzebują i zasługują na jednakowe szanse na grę i odpoczynek.
 • Przyjmuj wszystkich zawodników do odpowiednich grup wiekowych, niezależnie od ich liczby w danej grupie wiekowej.
 • Nie dyskryminuj nikogo ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, niepełnosprawność, religię. Nie traktuj jednych młodych ludzi życzliwiej niż innych.
 • Zawodnicy rozwijają się w różnym czasie i na różne sposoby – bierz pod uwagę ich dojrzałość i rozwój fizyczny, emocjonalny i umysłowy. Zadbaj, aby prowadzone przez Ciebie zajęcia były dostosowane do wieku, dojrzałości i możliwości zawodników.
 • Dopilnuj, aby sprzęt i obiekty były bezpieczne i dostosowane do wieku i możliwości zawodników.
 • Zadbaj, aby umiejętności kontaktowe były uczone w bezpieczny sposób, zwracając należytą uwagę na rozwój fizyczny zawodników.
 • Nigdy nie pozwalaj młodym zawodnikom trenować lub grać, kiedy są kontuzjowani.
 • Wygrywanie to nie wszystko – naucz swoich zawodników radości z udziału i gry na maksimum ich możliwości. Zachęcaj każdego zawodnika do wykorzystywania pełni jego/jej możliwości.
 • Nigdy nie obrażaj, nie krzycz, nie krytykuj ani nie ośmieszaj dzieci z powodu błędów lub przegranej. Nie pozwalaj, aby zawodnicy stracili poczucie własnej wartości, wprawiając ich w zażenowanie, poniżając ich lub osłabiając ich pewność siebie.
 • Motywuj zawodników za pomocą konstruktywnych opinii i krytyki.
 • Zadbaj o organizację – utwórz strukturę na sezon, przygotuj plan treningów na każdą sesję, miej odpowiedni zestaw. Nade wszystko rozmawiaj z zawodnikami, rodzicami i innymi trenerami, aby określić oczekiwania.
 • Dbaj, aby zawodnicy poznawali zasady i przepisy gry, szanowali przeciwników, kolegów z drużyny, trenerów i sędziów.
 • Nigdy nie kwestionuj decyzji ani uczciwości sędziego.
 • Dopilnuj, aby zachowanie zawodników i rodziców było odpowiednie i zgodne z duchem gry.
 • Nigdy nie wchodź na pole gry (boisko) w trakcie meczu, chyba że zostaniesz specjalnie zaproszony(-na) przez sędziego meczowego. (Nie dotyczy to gier młodszych zawodników, gdzie trener uczestniczy w prowadzeniu gry na boisku za zgodą sędziego meczowego).

Dodatkowe informacje na temat wartości rugby można znaleźć tutaj:

(należy wybrać preferowany język)

Statut Gry World Rugby

Wartości rugby – poziom 1

Wartości rugby – poziom 3

Powrót na górę

Wprowadzenie