De waarden van rugby - Niveau 2

Rugby Union kent een gedragscode (het handvest, zie hieronder) over hoe spelers, officials, bestuursleden en toeschouwers zich dienen te gedragen. Vanwege de fysieke confrontatie die bij de sport hoort, is deze gedragscode jarenlang geëvolueerd om er zeker van te zijn, dat wat er ook op het veld gebeurt op het veld blijft.

Het is cruciaal dat de normen en waarden van de sport voortgezet worden door jonge mensen, die de sport leren kennen, te onderwijzen in de waarden die deze sport zo uniek maken.

Daarom is het aan te raden dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs en het spelen van de sport zich beweegt binnen een gedragscode, die afgesproken en onderschreven wordt door al deze betrokkenen.

Gedragscode - Coaches

Coaches moeten een hoog niveau van eerlijkheid, integriteit en vaardigheid tonen. De noodzaak dat coaches begrip hebben voor en handelen vanuit hun verantwoordelijkheden, is essentieel voor rugby. Net als de noodzaak om het belangrijkste concept, deelname voor het plezier en de ontspanning naast het presteren, te beschermen.

De belangrijkste principes van de interactie tussen coaches en spelers zijn:

 • Recht - het recht van ieder individu om deel te nemen aan de sport dient u te respecteren en te beschermen.
 • Relatie - coaches ontwikkelen een relatie met de spelers gebaseerd op openheid, eerlijkheid, wederzijds vertrouwen en respect.
 • Verantwoordelijkheid - persoonlijke normen - u, als coach, dient zich te allen tijde correct te gedragen.
 • Verantwoordelijkheid - professionele normen - om de voordelen zo groot mogelijk en de risico's zo klein mogelijk te laten zijn voor de spelers, moeten coaches een hoge mate van vaardigheid bereiken met behulp van cursussen en er door permanente educatie voor zorgen, dat de veiligheid en juiste praktijken worden gewaarborgd.

Om er zeker van te zijn, dat aan deze principes wordt voldaan:

 • Overlaad jonge spelers niet met eisen, technische informatie en tactieken - het zijn tenslotte kinderen die rugbyen voor hun PLEZIER.
 • Vraag niet te veel van de betere spelers - iedereen doet mee. Alle spelers hebben gelijke mogelijkheden om te spelen en te rusten nodig.
 • Verwelkom iedereen die mee wil spelen bij hun respectievelijke leeftijdsgroep, hoeveel spelers die groep ook heeft.
 • Discrimineer niet op basis van geslacht, ras, huidskleur, handicap, religie. Behandel sommige jonge mensen niet beter dan anderen.
 • Spelers ontwikkelen zich op verschillende momenten en op verschillende manieren - weeg hun fysieke, emotionele en mentale groei en ontwikkeling mee. Wees er zeker van dat de oefeningen die u doet, geschikt zijn voor de leeftijd, volwassenheid en vaardigheid van de spelers.
 • Zorg ervoor dat de uitrusting en faciliteiten veilig en geschikt zijn voor de leeftijd en vaardigheid van de spelers.
 • Zorg ervoor dat de vaardigheden wat betreft het fysieke contact op een veilige manier geleerd worden, met inachtneming van de fysieke ontwikkeling van de spelers.
 • Laat jonge spelers niet toe om te spelen of trainen wanneer ze geblesseerd zijn.
 • Winnen is niet het belangrijkste - leer uw spelers om te genieten van het sporten en te presteren naar beste vermogen. Moedig iedere speler aan om zijn of haar volledige potentieel te bereiken.
 • Mishandel, schreeuw en bekritiseer een kind nooit en maak het evenmin belachelijk, omdat het een fout heeft gemaakt of de wedstrijd heeft verloren. Zorg ervoor dat een speler geen zelfvertrouwen verliest door het voor gek te zetten, te vernederen of het te ondermijnen.
 • Motiveer uw spelers door middel van positieve feedback en constructieve kritiek
 • Wees georganiseerd - maak een structuur voor het seizoen, bereid een trainingsplan voor iedere training voor en zorg dat u de juiste materialen tot uw beschikking heeft. Het allerbelangrijkste: communiceer met uw spelers, ouders en collega coaches over de verwachtingen
 • Zorg ervoor dat de spelers de spelregels begrijpen en dat ze respect hebben voor tegenstanders, teamgenoten, coaches en officials
 • Trek de beoordeling en de eerlijkheid van een official nooit in twijfel
 • Zorg ervoor dat het gedrag van spelers en ouders correct is en in lijn is met de geest van de sport
 • Betreed nooit het speelveld tijdens een wedstrijd, tenzij u daartoe speciale toestemming krijgt van de scheidsrechter (dit geldt niet voor wedstrijden van de jongste spelers, waarbij een coach meedoet bij het rennen tijdens de wedstrijd, met toestemming van de scheidsrechter).

Meer informatie over de waarden van rugby vindt u hier:

(kies uw taal)

World Rugby Handvest

De waarden van rugby - Niveau 1

De waarden van rugby - Niveau 3

Terug naar boven

Inleiding