A rögbi által képviselt értékek – 2. szint

A rögbiszövetség magatartáskódexe (az Alapszabály, lásd lentebb) a játékosok, a játékvezetők, a klub szervezői és a nézők viselkedésével kapcsolatos elvárásokat tartalmazza. Mivel a rögbi kontaktsport, a hosszú évek alatt letisztult magatartáskódex arról is rendelkezik, hogy ami a mozgástérben történik, az ott is maradjon.

Rendkívül fontos, hogy a játék szellemiségét megőrizzük, aminek alapvető feltétele, hogy az edzők és a tanárok átadják a fiataloknak mindazokat az értékeket, amelyek egyedivé teszik ezt a sportágat.

Ezért ajánlott, hogy a fiatalok edzésében és tanításában részt vevő szakemberek egy minden érintett által elfogadott magatartáskódex alapján végezzék tevékenységüket.

Az edzők magatartáskódexe

Az edzőkkel szemben alapvető követelmény a lehető legmagasabb szintű becsületesség, tisztesség és szakmai tudás. A rögbiben kritikus jelentőségű, hogy az edzők tisztában legyenek felelősségükkel, és annak megfelelően végezzék munkájukat, valamint gondoskodjanak arról, hogy a játékosok a játék és az elért sikerek öröméért játsszák a rögbit.

Az edzők és a játékosok közötti kapcsolat alapelvei:

 • Jogok – az edzőnek mindenkor tiszteletben kell tartania a játékosok jogait.
 • Kapcsolat – az edzőnek az őszinteségen, a nyitottságon, valamint a kölcsönös tiszteleten és bizalmon alapuló kapcsolatot kell kialakítania a játékosokkal.
 • Felelősség és személyes példamutatás – Önnek mint edzőnek mindenkor példamutató magatartást kell mutatnia.
 • Felelősség és szakmai példamutatás – annak érdekében, hogy a játékosok minél többet tanuljanak, és minél kisebb kockázatnak legyenek kitéve, az edzőknek magas szintű szakmai tudást kell elsajátítaniuk folyamatos képzések segítségével, amelyek révén biztosítható, hogy mindenkor biztonságos és megfelelő gyakorlati módszereket alkalmazzanak.

A fenti alapelveknek való megfelelés érdekében:

 • Ne terhelje túl a fiatal játékosokat túlzott elvárásokkal, valamint technikai és taktikai információval – ne felejtse el, hogy ők gyerekek, akik elsősorban azért rögbiznek, mert ÉLVEZIK a játékot.
 • Ne mindig a jobb játékosokat játszassa – mindenkit vonjon be. Minden játékos megérdemli a játék és a pihenés lehetőségét.
 • Minden játékost a megfelelő korcsoportban helyezzen el, függetlenül attól, hogy abban hány játékos van.
 • Ne alkalmazzon hátrányos megkülönböztetést nem, faj, bőrszín, fogyatékosság vagy vallás alapján. Minden gyereket egyformán kezeljen, senkit ne részesítsen előnyben.
 • A játékosok eltérő tempóban fejlődnek – adjon elég időt nekik a fizikai, emocionális és mentális fejlődésre. Ügyeljen arra, hogy a gyakorlatok megfeleljenek a játékosok életkorának, érettségének és felkészültségének.
 • Ügyeljen arra, hogy a felszerelés és a létesítmények biztonságosak legyenek, és megfeleljenek a játékosok életkorának és képességeinek.
 • A ütközések kezeléséhez szükséges készségek tanítása biztonságos keretek között, a játékosok alkatának és fizikai fejlettségének figyelembevételével történjen.
 • Ügyeljen arra, hogy sérült fiatal ne vehessen részt edzésen, és ne játszhasson mérkőzésen.
 • A győzelem nem minden – tanítsa meg a játékosoknak, hogy a részvétel a fontos, és az, hogy a játékos mindig igyekezzen a legjobb tudása és képességei szerint játszani. Ösztönözze a játékosokat arra, hogy kihasználják a bennük rejlő lehetőségeket.
 • Soha ne szidjon le vagy szégyenítsen meg egy gyereket azért, mert hibázott, vagy mert elvesztették a mérkőzést. Soha ne hozza a gyerekeket megalázó helyzetbe, mert ezzel aláássa önértékelésüket.
 • Pozitív visszajelzésekkel és építő jellegű kritikával motiválja játékosait.
 • Szervezze meg tevékenységét – dolgozza ki a szezonban alkalmazott struktúrát, állítsa össze a részletes edzésterveket, és gondoskodjon a szükséges felszerelésről. És ami a legfontosabb: a gyerekekkel szembeni reális elvárások meghatározása érdekében kommunikáljon a játékosokkal, a szülőkkel és edzőtársaival.
 • Gondoskodjon arról, hogy a játékosok ismerjék a játékszabályokat, és tiszteljék ellenfelüket, csapattársaikat, edzőiket és a hivatalos személyeket.
 • Soha ne kérdőjelezze meg a játékvezető döntését és jóhiszeműségét.
 • Gondoskodjon arról, hogy a játékosok megfelelően viselkedjenek, és tiszteletben tartsák a rögbi szellemiségét és alapvető értékeit.
 • Mérkőzés közben ne menjen be a játéktérre (a pályára), csak ha a játékvezető erre kéri. (Ez nem vonatkozik arra az esetre, ha fiatal játékosok játszanak, és az edző a játékvezető jóváhagyásával részt vesz a mérkőzés irányításában.)

A rögbi által képviselt értékekkel kapcsolatban itt érhető el további információ:

(nyelvet kell választania)

World Rugby Játék Karta

A rögbi által képviselt értékek – 1. szint

A rögbi által képviselt értékek – 3. szint

Vissza az oldal tetejére