De waarden van rugby - Niveau 1

Het is cruciaal dat de normen en waarden van de sport voortgezet worden door jonge mensen, die rugby leren kennen, te onderwijzen in de waarden die deze sport zo uniek maken.

Daarom is het aan te raden, dat iedereen die betrokken is bij het onderwijs en het spelen van de sport zich beweegt binnen een gedragscode die afgesproken en onderschreven wordt door al deze betrokkenen.

Wat betekent dit voor de spelers? Hieronder enkele belangrijke punten waar de spelers altijd aan zouden moeten denken:

  • Iedereen in jouw team en in het team waar je tegen speelt, speelt voor het plezier!
  • Zorg ervoor dat je de spelregels kent voordat je gaat spelen en volg deze.
  • Ga nooit in discussie met de scheidsrechter.
  • Moedig mensen die fouten maken aan - niemand is perfect, zelfs jij niet!
  • Een goed team doet het met z'n allen - en zijn er geen sterspelers.
  • Geef applaus voor goed spel, ook al is het van het andere team.
  • Begeleid het andere team onder applaus van het veld na afloop van de wedstrijd.
  • Schud de handen van het andere team en van de scheidsrechter na het laatste fluitsignaal - jullie hebben allemaal een zware wedstrijd gespeeld!

Een team dat deze regels aanhoudt - en daarmee de waarden moed, loyaliteit, sportiviteit, discipline en teamwork omarmt - zal zeker genieten van rugby.

Naast het spelen van de sport en alles wat daar rond het veld bij komt kijken, omarmt rugby een aantal sociale en emotionele concepten zoals moed, loyaliteit, sportiviteit, discipline en teamwork.

Rugby wordt als sport al sinds jaar en dag gewaardeerd vanwege haar hoekstenen: het plezier deel te nemen aan de sport; de moed en vaardigheden, die de sport vereist; de liefde voor een teamsport, die de levens van iedereen die erbij betrokken is verrijkt; en de levenslange vriendschappen die gevormd worden dankzij een gezamenlijke interesse in de sport.

Juist dankzij, en niet ondanks, rugby's intensieve fysieke en atletische kenmerken kan zo'n sterke kameraadschap voor en na de wedstrijden ontstaan. De lange traditie van spelers van rivaliserende teams die genieten van elkaars gezelschap buiten het veld en in sociaal samenzijn, blijft de absolute kern van de sport.

Hoewel rugby het professionalisme volledig omarmd heeft, heeft het de normen en waarden en de tradities van de recreatieve sport weten te behouden. In een tijdperk waarin veel traditionele kwaliteiten van sport verwaterd zijn of zelfs aangevochten worden, is rugby er terecht trots op dat het haar hoge mate van sportiviteit, ethisch verantwoord gedrag en fairplay heeft weten te behouden.

Klik

Meer informatie over de waarden van rugby vindt u hier:

(kies uw taal)

World Rugby Handvest

De waarden van rugby - Niveau 2

De waarden van rugby - Niveau 3

Terug naar boven

Inleiding